Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat de Eerste Kamer, min of meer gepiijueerd Over 't gemis Van een recht dat zoo noodzakelijk is,

Een wet van gewicht om één artikel of woord Had gegooid over boord. —

In elk geval Lijkt het naar niemendal,

Dat men aan de Eerste Kamer zegt:

//Gij hebt alleen 't recht Om te beslissen: de wet is slecht Of goed;

Maar niet dat dit of dat veranderd worden moet." Of wel: //wijst ge 't geheele voorstel van de hand — 't Spijt me — maar van de onderdeelen hebt ge geen verstand."

Het gemis van het recht van amendement Is voor de eene helft van het parlement

Een te grooter verdriet,

Omdat ze zoo vaak aan de overzij ziet,

Dat 't tot vervroolijking van de heeren Zich zoo gemakkelijk laat prêteeren.

De wijze waarop men een voorstel doet,

En de bestrijding die het bij anderen ontmoet,

Geven aan het debat een leven,

Waarvoor menig doode het zijne zou willen geven. — Stelt Mijnheer A. bv. een wijziging voor,

Dan weet een kenner vóóraf: ze gaat er al of niet door Hetgeen de man alleen kan profeteeren,

Door op te letten wie 't amendement appuyeeren; (Hetgeen er altijd vijf moeten wezen,

Sluiten