is toegevoegd aan uw favorieten.

Politieke gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De troon van nieuwe trijp en franjes wordt voorzien. Al die besluiten zijn van zoo pleizier'gen aard, Dat ze p o ur la bonne b o u c h e voor 't slot worden

(bewaard,

En dat alleen de leden Bij die gelegenheid de zaal mogen betreden,

Zoodat 't publiek Ter vermijding van kritiek,

Niets van de gansclie zaak bemerkt,

Vóórdat ze goed en wel een maand of wat al werkt.

Vóór elke scheiding van het Parlement Ontvangen steeds de leden een deel van hun tractement, Of, juister nog gezegd,

Van 't bagatel, hen als vergoeding toegelegd Voor al hun reizen en voor kamerhuur,

Voor den duur Van hun zeer ongeregeld lang of kort verblijf Buiten den zetel van bun dagelijks bedrijf.

Deze betaling geschiedt In 't openbaar wel of niet.,

Maar toch zóó, dat inen 't op de tribune ziet. De boden reiken nl. aan de meeste heeren,

Die ben met de taak vereeren Van bun renumeratie t' incasseercn,

liet hen toekomende inontant In bankpapier en specie, maar altijd contant, En met een biik alsot' ze zeggen : 't is toch pover, Oj) ongemerkte wijze over,

Waarvoor hen in den regel geen percent,

Maar 't kleine geld als loon wordt toegekend.