is toegevoegd aan uw favorieten.

Politieke gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wanneer de leden — als het werk is afgedaan, Voor d'afreis met hun koffers in de hand reeds staan,

Nemen zij recht hartelijk afscheid van elkaêr, Met een: „tot weerziens, in het volgend zittingjaar." En bij die gelegenheid Wordt alle partijdigheid,

Naar de beleefdheidswet,

Op zij gezet.

l)e oppositie rijkt de hand aan de regeeringsfractie,

De ultra-liberalen groeten hartelijk de reactie; En als de president in 't eind zijn hamer vallen Iaat, Is 't voor geruiinen tijd gedaan met al het mooi gepraat, Waardoor het met den Staat Zóó naar elks weiischen gaat,

Dat ieder burger sterk begeert:

//Och, dat de Kamer toch maar spoedig wederkeert!"

XXII.

DE SLUITINGSPLECHTIGHEID.

Vermits elk zittingjaar steeds wordt geopend, Is 't in het oogloopend,

Dat er — de logica wijst 't reeds aan — Een sluiting vooraf dient te gaan. Menigeen zou echter denken,