is toegevoegd aan uw favorieten.

Politieke gedichten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens de regelen bij 't Kamer-reglement bepaald; En hij rijdt dan weer vlug Naar 's Konings paleis terug,

Om Z. M. — die hem officieel reeds wacht — Te zeggen, dat hij zijn taak heeft volbracht.

Zoodra de stoet het Buitenhof passeert,

\\ ordt door de militairen van de hoofdwacht 't geweer

(gepresenteerd , Terwijl door den hoornblazer van de wacht,

Met al zijn disponible kracht Een fanfare wordt ten uitvoer gebracht,

Waarom de Minister in zijn rijtuig lacht. -

Het volk oj) straat blijft eerbiedig staan En ziet de plechtige optocht verwonderd aan,

lerwijl t meerendeel der kijkers te kennen geeft, Dat t niet weet wat dit „standje" te beduiden heeft, En menigeen vermoedt,

Dat t een overblijfsel is van een „tnooien" begrafenisstoet.

W anneer de Minister is heengegaan

O O

Is dadelijk de vereenigde zitting gedaan,

En als de President — van de Eerste Kamer - haar sluit, Is ook de politieke jaar vertooning uit.

De leden der commissie, die den 'Minister uitgeleide deed, Zijn even als Z. Excellentie in gala gekleed; De overige becren, niet zeer trouw op hun post,

Zijn eenvoudig in 't zwart uitgedost,

Hetgeen bewijst,

Dat de sluiting, op de lijst