Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXAMENOPGAVEN.

1. Een gesloten glazen vat heeft den vorm van een rechthoekig parallelopipedum met een vierkant tot grondvlak en is gedeeltelijk met vloeistof gevuld. Plaatst men het op zijn grondvlak, dan is de afstand van den vloeistofspiegel tot het bovenvlak 8 cM; plaatst men het op het zijvlak, dan wordt die afstand 3 cM. Het gezamenlijk oppervlak der binnenwanden bedraagt 1026 cM-. Hoeveel cM3 vloeistof is er in het vat?

2. Uit een houten cilinder, waarvan de middellijn van 't grondvlak 10i/L> cM en de hoogte 24 cM is, snijdt men een kegel en een regelmatige vierzijdige piramide, die beide hun toppunt hebben in het zwaartepunt van den cilinder. Als het vierkant, beschreven in het grondvlak van den cilinder, het grondvlak der piramide is en het bovenvlak van den cilinder het grondvlak des kegels, hoeveel cM3 hout moet dan worden weggesneden ?

3. Een recht prisma heeft 102 dS inhoud. Het grondvlak is een gelijkbeenig trapezium, dat een omtrek heeft van 6 M, terwijl de evenwijdige zijden 12 dM en 22 dM lang zijn. Bereken de oppervlakte van het lichaam.

4. Als een rechthoekig stuk land 3 DM langer en 6 DM breeder was, zou het juist een kwadraat zijn, waarvan de oppervlakte 2,34 HA grooter was dan het stuk land. Hoe groot is die rechthoek?

5. Een van boven open bakje, gemaakt van hout van 3 cM dikte, heeft binnenwerks gelijke afmetingen en kan 1 L water bevatten. Er wordt een ijzeren kogel in gelegd, die

Sluiten