Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de kerk kwam. „We hadden hier vrede en nou . . Gelukkig dat er geen doleerende notaris in de buurt woonde, anders had die grap hem ook nog een deel van zijn praktijk gekost.

Maar 't nieuwste nieuwtje was een prettig nieuwtje. In 't naburige Ralingawier — een dorpje op twintig minuten afstands van Langwirden, had zich een dokter gevestigd. Tot nog toe was het 't best voor de Langwirders en Ralingawierders geweest niet ziek te worden, want de geneesheer die hen bij gelegenheid helpen moest, woonde een paar uur ver. Nu hadden ze een eigen. Pessimisten schudden 't hoofd: hij zou 't nooit kunnen houden; optimisten, gedachtig aan 't

pp e t i t vient en m angea 111. zagen hem reeds imlhonnair. Wat hij was — modern, ongeloovig, synodaal, doleerend — niemand wien het toen schelen kon. Zelfzucht is inconsequent en een ziek lichaam staat boven de partijen.

Dominee Sonnema liet 't vrij koud en Rinske ook. /e waren te druk bezig met hun zieleleven, en de smart over de kloof die voortaan tusschen beiden gapen zou, roofde allen lust om mee te doen aan dorpsgewawel. Kunnen flauwe karakters uiteengaan in levensrichting verwateren tot opinie-verschil, bestaanbaar o\ erigens met gezelligen omgang, deze twee waren uit ander hout gesneden en achtten zulk een samenbabbelen zonder ziele-overeenstemming minder dan een stroohalm, waar 't gold de redding van hun beider een-zijn. Hun hart was voortaan een heiligdom, den

Sluiten