Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bakshouden van z'n idees. Niet dat hij een huichelaar was geworden — beware neen — maar hij had bijvoorbeeld een kleinigheid gegeven aan een christelijke bewaarschool — zoo'n ding deed in een dorp een heeleboel goed — en ja, dan had-ie per slot van rekening ook een achterwiel geofferd voor den kerstboom van de doleerende school. En oudejaars-avond was-ie bij Van Stal in de kerk geweest. Meer hoefde 't voor een dokter niet. — Waarempel 't scheen al gunstig te werken op de praktijk. Gelukkig had zij er niets van gemerkt — want dat zou hij niet graag gezien hebben: ze was zoo consequent en begreep niet hoe een man in de maatschappij zoo'n beetje geven en nemen moet. En op de opinie van Rinske .'telde hij meer prijs dan hij zich zeiven bekennen wou.

Dokter SmLz was van haar gaan houden bij een verkeer, dat hij eerst meer gevonden dan gezocht had. 't Was niet geregeld en toonde soms open plekken van weken-lang weg blijven, maar Rinske's gemeenzaamheid, die toch niets op behaagzucht leek, wist een vertrouwelijken omgang te bouwen, waartoe hij zelf geleidelijk steenen aandroeg. Nooit kwam hij zonder reden, en na dien eersten keer had hij — voorzichtiger dan zij — haar nooit alleen gesproken. Nu was 't om een zieke, dan om een plaatselijk belang, dat hij dominee's hulp of voorlichting winnen wou. De oude heer bleef op een afstand, erg gereserveerd, en soms was hij lomp. Maar Smitz slikte 't om harentwille.

Sluiten