Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerste groote passie! Hij had nooit geweten dat hij-

zoo zou kunnen liefhebben. Geld bezat ze niet, en toch

was hij idolaat van haar. Werkelijk, hij viel zich zeiven mee.

„Zoo - gaat ze uit logeeren," zei hij binnensmonds. " J Emma — Emma, dat's immers haar schoonzuster Woont die niet te Leeuwarden? Ja, ja, die woont te Leeuwarden!"

Hij floot een wijsje en sloeg met z'n stok tegen een kaars-bloem, waarvan de pluizen voor hem uit stoven. Toen liep hij wat vlugger voort, want hij moest een' heelen tijd bij den ouden Felsma zijn; den man diende t water afgetapt.

"Wü u soms liever dat ik thuis blijf?» vroeg Rins ke, toen ze haar vader t'n tweede kopje insehonk.

dacht 'J me' hem a'S " """ Z " a"een*z'jn

olstrekt niet," antwoordde hij koel. „Ik gUn ie t graag — je hebt hier weinig."

Ja — ze had daar weinig. Vroeger was de tijd haar omgevlogen in bedrijvige huiszorg, in 't maanden-lang oppassen van haar zieke moeder, maar nu, nu moeder dood en de groote scheiding tusschen hem en haar was gekomen, nu scheen haar leven leeg Ze waren elkaar vreemd geworden ondanks een stueee liefde, tot uiting te trotsch, ondanks dat zij dien grii

zen man in 't diepst van haar wezen vereerde om de SONNEMA. " Ue

Sluiten