is toegevoegd aan uw favorieten.

Rinske Sonnema

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kentr^ Vad6r! ' " ' Ik kan merken dat u haar niet

„ t Zal een mooi engagement worden. Als de vrijer van een dienstmeid zal je met haar op straat mogen wandelen, maar in de keuken mag je niet. En daarvoor moet ik m'n toestemming geven — dat 's wat al te veel gevergd. Misschien dien ik nog wel hoogst vereerd te zijn omdat m'n zoon met een Friesche schoone vrijen mag - welzeker! Ik zal dien ouwen bonnema een brief schrijven die op pooten staat daar kan-ie op an."

„Dat liet ik maar, papa, hij zou u toch geen antwoord sturen. U kan even goed met uw hoofd tegen een muur loopen."

„Dus ik moet lijdelijk aanzien dat . . Hii werd rood van kwaadheid. J

„Is er heelemaal niets aan te doen, jongen, dat die zaak 111 der minne geschikt wordt?"

Hij zag z'n moeder aan, die goeie, beste moeder! Er lag een en al liefelijkheid in haar vraag: de eeuwige jeugd der vreedzamen, bang voor de nachtzij des levens.

„ Voorloopig niet, moedertje, maar er kan wel wat gedaan worden om ons beiden 't leven een beetje aangenaam te maken — tenminste indien u uw toestemming geeft."

Hij het z'n oogen van den een op de ander gaan. „Dat zal wel moeten," bromde papa. „Hollandsche ou ers worden, waar 't engagementen betreft, altijd < oor un kinderen in 't ootje genomen. Wanneer