is toegevoegd aan uw favorieten.

Rinske Sonnema

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanlegt met een mooie-praatjesmaker die aan de Academie 't God-loochenen heeft geleerd, omdat 't nu eenmaal tegenwoordig mode is te leven bij ontkenning."

„Wat zou u er van zeggen als ik haar van avond ging afhalen?"

„Dat moet jij weten, 't Is mij wel. Ik heb den wagen van Vellema besteld; je kunt dan heen en terug rijden. Maar—je spreekt niet over 't punt in kwestie, hé?"

„Dat mag ik niet beloven, vader. Toe — zeg eens," hij schoof vertrouwelijk nader, „wanneer is 't plan dat ze gaan trouwen?"

Hij haalae de schouders op. „'t Kan me niks schelen."

„Vader!"

„Laten we over wat anders spreken. — Wordt Rinske aardig?"

„Snoeperig."

„En heeft Emma geen last meer van hoofdpijn?"

„De laatste weken is ze weer heelemaal de oude — vroolijk en bedrijvig."

„Zoo ja, je hebt van die menschen die altijd vroolijk zijn. Weetje wat ik wou, Sjoerd?"

„Neen, vader."

„Dat Emma wat ernstiger was."

Sjoerd wou dat eigenlijk ook wel, maar als een goed echtgenoot trok hij natuurlijk haar partij.

„Opgewektheid is ook een gave van den goeden God."