Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegevens laat verklaren. Maar de vreeseliikste oorzaak van smenschen lijden is die, welke onder No 8 is aangevoerd. Het parasitismus is de oorzaak van negen tiende gedeelte nzei ziekten, en tegen dit is voornamelijk eene geneesgezien1"^110 waarvan WÜ d« heilrijkste gevolgen hebben

TWEEDE HOOFDSTUK.

°P 'mze hoede te zl->n te(Jen de eer8te oorsaak van kiekte, gebrek aan of bedorvenheid van lucht

en hoe men van de gevolgen kan genezen.

de" zon' wordt* whSteed8 eere woning- die genoegzaam door hnwOiül ? beschenen, en van moerassen, zoogenaamde

SSSïtTn r r ,nvieren verwij'derd Ook betrekke men

terde hnLn ItL P Va" 6611 Jaar nieiiwe of nieuw bepleisterde huizen, niet zoo zeer om de vochtigheid dan wel om

het zwavelwaterstofgas, dat door vochtigheid uit zwavelzurekalk (pleister) wordt ontwikkeld. zwa\eizu

tiiHMe"AeW(;ne.n0Ch beneden'gi'ondsche omdevochihed'"och vheringyertrekken om hunne geringe plafondhoogte, die ons hinderlijk is in het inademen van zuivere lucht maar kamers met hooge zoldering, schoorsteenen en mét groote vensters naar het oosten, het zuiden of naar het \vesten gefegem

als w(Sw)rinke.de slaapkamers noch voor bureau, noch weikplaats, noch voor keuken; men opene over dag de

het hlnnenH 6WOne 26 SleChtS bij "aCht- Men Wake tfgen er „ !!!" Van ver®tikkende gassoorten en plaatse ' "°u "uren of geneesmiddelen, die nf !l! rn Vfn 2,lch gren- De muren moeten naakt behan^n !?of , °iieVerf beschilderd, of met papier

7wirte néni t eif het ,vuur, met een doormiddel van zSandE% kaTfe^ a °.6' of eelliëe andere aromatische zelfstandigheid gekruide lym is opgeplakt: in geval van

armen«hr?? hvfrt°,! desnoods knoflook, de kamfer der

de?e tófh 7Hn ni'«^en ,ange/een schilderden aan den wand; ueze toch zijn mets anders dan schuilplaatsen van smetstof-