Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

™rteïéïen,ren te V6rkiese"> naS *rafS&l''S* werkplaat-

tocht van lucht, omzoodoende" 1M Z?'ge men vo°i'dooien de chloordampen te verwijderennadeelige uitwasemingen men de lucht der slaanknm^!]- a? tyd tot W zui™*e

azijn op roodgloeiende ijzerenplaten FenT^T" van water of een emmer houtskool i<s nnt schotel zuiver

dei ter luchtverversching, daar alle kwiH* "ltstekend «lidworden aangetrokken «wade dampen er door

vinden, tMm" *

ne kleine gestalte het eerst- hin^ï f • .ze wegens hunbedorven lucht, die door hare zwaait" jnafd®minS vaa gedeeUe van het vertrek doorgaans tangen Mi fl?enedenste

eenige uren aan de open lucht'word"S M°etei1 iederen d«g der kamers moet nooit geschrobd wn.^0 eSteld" Devloer ze met droge borstels en lappen maar men reinige

is - WvaSnein^rggoeZdeten SJSkfJ? Steedla,S het noodig

lichaam rein. "kleeien, en houd vooral uw

zaam' toegeme°tSif mode^^ataMneonUtSt8e,ilaar Ze<?1'Spaar' gedeelte van de gerechte nortie n« °n|fl|tselen ons nog een kamers en do mode onze irmonn bouwkunst maakt onze ken in onze jeugd in de SJ»'^1 T'" doetonsstikcorsetten benadeelen het noenn™L ?? 'lllermand! Je wikkeling of zün de oorzaak van !ft'en kIlnd in ziJne °"t' kracht en werkzaamheid' verwijten Tan e°P°n' ,Ku"nen.wÜ zonde kinderen van eene coa/tr/fr? wt % ndy of ge'

van het lichaam der antieke Venus «1 " a?nblik standbeeld de krachtige envrnrhth» ' ,nt men ,n dat

misgeboorte, dan wel aakte.end,In",