is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door linnen of door vloeipapier. De roode kleur dient hooidzakelijk om het oogenblik aan te wijzen dat het mengsel een genoegzamen graad van rinschheid heeft bereikt en de asch voldoende verzadigd is, want deze is het die den blauwachtigen tint veroorzaakt.

Men drinkt dezen wijn zonder water.

Wil men van dezen wijn een grootere hoeveelheid bereiden, dan behoeft men slechts in de aangegeven verhouding de hoeveelheden te vermeerderen. Maar dan moet men vooral dagelijks het vat omrollen en het wit van twee eieren, in gelijke hoeveelheid water en zout geklutst, er aan toevoegen. Later kan men er nog een weinig brandewijn bij gieten.

3o. Eene andere wijze ter bereiding van dezen kunstwijn is de volgende:

Bronwater 1 Liter 1000 gram.

Brandewijn van ongeveer 59« 80 „

Suiker 8 „

Wijnsteenzure potasch 1 „

Azijn. 5 a 10 „

Hierbij kan men als kleurstof voegen: een aftreksel van kersen, beetwortelen, boschbeziën, enz. Als de kleur blauw wordt, voege men droppelsgewijs azijn er aan toe. Om er eenig bouquet aan te geven, kan men den wijn nog eens doorzijgen met lavendel, thijm, stukjes Florentijnschen lischwortel, angelica-bladeren of wortel, citroen en oranjeschillen.

Door de hoeveelheid brandewijn te vermeerderen, kan men dezen drank naar goedvinden sterker maken; door haar te verminderen blijft hij, zelfs zoo hy nog slechts 40 gram bevat, aangenaam van smaak.

4°. Drank voor werklieden. Meermalen ben ik door werklieden aangezocht om een recept van een goedkoopen drank, ter vervanging van water, dat vooral bij heerschende warmte bovenmatig door hen gedronken wordt en den dorst niet neerslaat. Ik geef hier het volgend voorschrift:

Zuiver Drinkwater 1 Liter.

Zoethout 4 gram.

Wijnazijn 4 „

Brandewijn. 10 „