is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

61. Evenzoo wachte men zich voor groene arsenik houdende stoften en gordijnen.

VIJFDE HOOFDSTUK.

Raadgevingen om bestand te kunnen zijn tegen buitengewone hitte of hevige koude en plotselinge veranderingen van temperatuur.

62. Onze levensduur zou de fabelachtige levenslengte der zeebewoners nabijkomen, wanneer het mogelijk ware een onveranderlijke temperatuur rondom ons te behouden. Handenarbeid verwezenlijkt in zeker opzicht deze veronderstelling en bewaart ons door de warmtestof welke hij doet ontwikkelen, in den winter voor koude, en door het bevorderen der uitwaseming in den zomer, voor de gevolgen der hitte. Een zittende levenswijs is het minst geschikt om die veronderstelling te verwezenlijken; zy is een onnatuurlijke toestand; want de natuur heeft den mensch tot beweging geschapen. Daarom dienen mijne raadgevingen bijzonder voor geleerden, voor kantoormenschen, voor kweekelingen aan scholen en universiteiten.

63. Ga in den winter nimmer uit zonder een overjas aan te dóen, en treed nooit een min of meer warm vertrek bin nen zonder hem uit te trekken. Men drage steeds handschoenen, als men zich in de open lucht begeeft,

64. Ik, die nooit aan de mode heb geofferd, ik werp mij ditmaal aan de voeten dezer bevallige meesteres van de samenleving, om een drievoudige gunst van haar te verwerven. Het is te doen om de hygiënische élégance en om het herstel van evenwicht tusschen hare grillen en de gezondheid van den mensch.

65. Wat ik van haar verlang is het volgende: 1». de verandering van de mannenhoeden voor den winter, en van die der vrouwen voor den zomer. Ons hoofddeksel beantwoordt in den regel niet aan de waarde, die de natuur aan 'smenschen hoofd heeft geschonken; het drukt den schedel,