is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kracht strekt zich over uit de geheele lengte van het darmkanaal, zooals men kan ontwaren aan de gele kleur, die zij aan de ontlastingen mededeelt.

106. Een dosis van 5 centigrammen, bij of voor het avondeten genomen, is voor personen, die aanleg tot verstopping nebben, niet voldoende om een behoorlijke ontlasting te bezorgen. Bij den tweeden keer moeten zy vaak tot een 1, gram nemen en soms nog meer. Bij anderen brengen soms 5 centigrammen hetzelfde teweeg als in het gewone geval vy'fen twintig. Maar zelfs wanneer de aloë niet stoelgang bevorderend werkt, dry ft zij toch wormen af. Zij brengt terstond storingen van maag en ingewanden, welke door kamfer niet onmiddellijk verzacht worden, tot bedaren. Zij geeft eetlust, geneest lichte gastrische aandoeningen, bevordert de spijs vertering en geneest de hardnekkigte verstoppingen. Als hygiënisch middel kunnen wy het gebruik er van om de vier of vijf dagen in de door ons aangegeven dosis aanbevelen ').

Wanneer de werking van aloë te wenschen laat, zoo kan in plaats daarvan gebruikt worden:

i» Rhabarberpoeder. Een eierlepeltje tusschen twee sneedjes brood. Dezelfde dosis kan iederen dag gebruikt worden.

2» Cassia, eene peulvrucht ter lengte van 40-45 centimeters en 25-30 millimeters in middellijn. Deze vrucht is zeer hard en moet met een hamer stuk geslagen worden. Het inwendige, dus het moes, of ook wel de geheele peulvrucht, wordt in een half liter water van 70<> C. gedurende een half uur getrokken, vervolgens door linnen gezijgd en de verkregen vloeistof ineens gedronken. Het is een zacht purgeermiddel.

3o. Koffie met melk, des morgens gedronken, bezorgt den meesten personen in den loop van den dag een uitmunten den stoelgang. Men wachte zich voor Iedere overdrijving en bedenke, dat men de natuur dient te helpen maar niet te forceeren of geweld aan te doen. Wij leven niet van medicijnen.

1) Men gewenne zich echter niet al te zeer aan liet gebruik van aloë want men moet alsdan, om dezelfde werking te verkrijgen, zijn toevlucht' nemen tot steeds opklimmende giften.