is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de vervaardiging van een goede sigaar noodzakelijk. Men scheidt te dien einde de schacht van het bevederde gedeelte af, snijdt het einde glad, en boort, nadat men de vederen zorgvuldig gereinigd heeft, een klein gaatje in het uiteinde van de schacht, terwijl men het droge merg er uit blaast. Door dit kleine gaatje zuivere men verder de schacht, in dier voege, dat men er, zonder het al te groot te maken, het laatste spoor van merg uit verwijdert, daar bij de inademing dit den luchtstroom zou kunnen belemmeren. Vervolgens snijdt men van den rug van het bovenste gedeelte een strook van ongeveer een duim lengte af, rolt deze tusschen de vingers spiraalvormig samen, en schuift ze nu door middel van een houtje, tot ongeveer twee a drie duim van het einde van de schacht af, in de ledige ruimte. Deze wordt daardoor in twee gedeelten, een grootcr en een kleiner, verdeeld waarvan het voorste korter en enger is dan het andere.

Na dit alles gedaan te hebben, brengt men door de groote opening een stukje vloeipapier van een duim in 't vierkant tot voor de spiraalvormig samengerolde vederstrook, en vult de overige ruimte met stukjes kamfer, tusschen welke men desgelijks wederom kleine stukjes vloeipapier als propjes inbrengt. Men ademt dan de kamfer door het ledig gebleven einde van de sigaar in.

133. Theoretische verklaring van het voorgaande. De ingezogen lucht wordt, terwijl zy over de stukjes kamfer gaat, met kamferdampen verzadigd, en voert aldus het genezende aroma naar de longen. 0;n <Mt resultaat te verkrijgen, moet men zorgen dat de met kamferdampen bezwangerde lucht niet met vochtigheid in aanraking komt; want iedere vloeistof zuigt den kamfergeur op. Wanneer derhalve het gedeelte van de kamfersigaar, dat men in den mond houdt, door het speeksel week geworden is, of de ledige mimte met speeksel is opgevuld, zoo gaat de werking verloren, wijl toch de kamferdamp, door het speeksel opgezogen, niet meer in dampvormigen toestand de longen binnendringt. Wij behoeven wel niet de opmerking te maken, dat men de kamfersigaren niet aansteekt, en dus eigenlijk er van inademt, en niet rookt. Het gebruik van deze sigaren is dikwerf alleen toereikend om verschillende borstaandoeningen, als verkoudheid, aamborstigheid en hoesten te genezen. Tering wordt, zoolang zü nog in het eerste tijdperk is,