Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

159. Kamferzalf wordt tegen inwendige zweren in de neusholten en hardnekkige verkoudheid in het hoofd eveneens met goed gevolg aangewend. Ook brengt men ze in den aarsdarm en in fistelgangen, tegen aambeien, ontvellingen, enz. naar binnen, maar vooral is zij dienstig bij ziekte der geslachtsdeelen, als: witte vloed, en ander baarmoederlijden.

160. Wat de werking der kamferzalf betreft, men kan ze aldus verklaren. Zij is ontstekingwerend: 1°. door de werking der kamfer, die iedere normale en abnormale gisting te keer gaat; en 2°. door de werking van haar vettige bestanddeelen, waardoor als het ware een lucht afsluitend vernis over de huid wordt gelegd: want zonder toegang van lucht is bederf onmogelijk. Deze lenige zalf verhindert ook nog het ontstaan van ontvellingen tengevolge der inwrijvingen.

§ 8. Kamfer-hechtpleister.

161. Hiertoe neemt men:

Reuzel KX) gram.

Gele was 20 „

Kamferpoeder. 80 „

De gele was wordt aan kamferzalf toegevoegd, om deze meerdere hardheid te geven, waardoor zg niet zoo spoedig het linnengoed doordringt. Wanneer deze kamfer-hechtpleister vast genoeg geworden is, smeert men ze met een mes op een stuk linnen. Men kan de aldus bestreken pleister in verscheidene gevallen gebruiken, in plaats van pluksel en windsels. Wij bezigen deze pleister met goed gevolg voor de maskers waarmede wij, ter genezing van zoogenaamde vlecht, het aangezicht bedekkeü. Men neemt meer of minder gele was, naarmate men de pleister harder of zachter wil maken.

i

§ 9. Kamferazijn.

162. Hiertoe neemt men:

Sterke wtfnazyn 1 maatje ('/,« liter).

Kamferpoeder. 1 gram. .,

Sluiten