Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeei sterke van Men kan door het bijvoegen van water net sterkere zwakker maken.

U°l. Het'pijnstillend water krijgt, wanneer het in een tlesch germmen tijd blöft staan, door de innige verbinding van kamfer met geest van salammoniak, den reuk van bittere amandelen.

-02. De gemakkelijkste wijze om het te bereiden, zonder de moeite behoeven te doen van de bestanddeelen te wegen is de volgende. Men lost een handvol zout in een gewoon glas zuiver water op. Wanneer dit behoorlijk gesmolten en gezuiverd is, giet men een paar likeurglazen salammoniakgeest in een k wartfleschje, en voegt hierbij een half likeurglas kamfer-spiritus; men sluit de tlesch en schudt het men°-se goed om. Nu voegt men hierbij het g!as water met zout. sluit, de tlesch en schudt nu alles weder krachtig om

Als men eene hoeveelheid pijnstillend water in voorraad wil bereiden, bezige men op ieder liter de opgegeven hoeveelheid geest van salammoniak en kamfer spiritus. Men plaatse dit geneesmiddel niet, evenmin als eenig ander in het woon- en slaapvertrek (25. 3o) maar steeds op een'afgezonderde plaats, die goed gelucht kan worden.

v.' Mlt hoev?el zorgvuldigheid het pijnstillend water ook bereid geworden zij, zet het niettemin een wit poeder af, zunde een vluchtige kamferzeep met basis van animo mak en kalk. Dit afzetsel is echter niet geheel en al nutteloos en kan men, door de vloeistof goed om te schudden, m«rn er Zlch an wil bedienen, voor het gebruik bewaren Wanneer men zout water in gereedheid heeft, duurt

minuut ^ ^ pU')S-illend water tenauwernood eene

203. Wijze van aamcending van het Pijnstille ml water. Men igt dit middel als wassching en ter bevochtiging van compressen ). In het eerste geval vult men er de holle hand mede en brengt het aldus, zonder de minste ruwe wrijving, op het lichaamsdeel waarop men het wil aanwenden. Genruikt men het ter bevochtiging van compressen, dan neemt men een viermaal opgevouwen stuk linnen en maakt dit

"l'll1,. kan- het 8tefli" ko,ld aanwenden, zelfs bij bezweete lijders; vm de Z"" ' P a,nnio,,iuk verdampen. Bijaldien de patiënt te-

, res „iaar lïe i.e'dadtlijkTan0, Z,e'' VerWa"ne """ "nnen COm"

Sluiten