is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Teer en. Teerwater.

225. Teer is, zooals bekend, een hartsachtige, kleverige, zwartgekleurde zelfstandigheid, die uit het hout van dennen en andere boomen wordt verkregen.

Maak wel onderscheid tusschen deze hout- of Noorweegsche teer en Koolteer, het laatste een product, verkregen bij de droge distillatie van steenkolen in gasfabrieken. Deze laatste bevat vele nadeelige bestanddeelen en is dus onbruikbaar.

Men kan teer gebruiken als drank, als inspuiting en als zit- of plaatselijke baden.

i». Als drank. Men neemt een vinger, in Noorweegsch teer gedoopt, en bestrijkt daarmede de wanden van een drinkglas. Men spoelt het glas met helder water om, ten einde aldus van i et teer, dat om het glas gesmeerd is, al het oplosbare op te nemen. Men kan jaren lang van dit glas gebruik maken, zonder dat men het juist telkens weder opnieuw behoeft in te smeren. Wanneer dit water te sterk is, zoo moet men er een lepel van in een ander glas met water gebruiken. Een eetlepel van dit water geeft aan wijn den eigenaardigen geur van Spaanschen wijn, die in geteerde vaten wordt verzonden.

NB. Teerwater werkt verlichtend op de waterloozing, en is een der beste middelen om kamfer te vervangen.

2>\ Als inspuitingen in de geslachtsdeelen. (316,3°)rMen kookt een stuk teer, ter grootte van een erwt, in een liter water, en spuit het met teer bezwangerde water met een tinnen of gutta percha buisje in. Evenzoo kan men het, wanneer het zich eenmaal goed heeft afgezet, in lavementen gebruiken.

3". Als zit- en plaatselijke baden. (110).

Men kookt een handvol vlierbloesems, een stukje teer zoo groot als een erwt, en een handvol keukenzout in de noodige hoeveelheid water, waarin men een stuk roodgloeiend ijzer bluscht. Men kan bij aandoeningen der geslachtsdee'en, deze baden drie- of viermaal daags gebruiken. Nadat men dit bad heeft genomen, wrijft men die lichaamsdeelen met een weinig kamferzalf in. Dit middel wenden wy sinds lang aan met het beste gevolg.