is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedekken, de van de opperhuid ontbloote plaatsen tegen aanraking van lucht te vrijwaren, de heeling van gescheiden dee en en de vorming van een nieuwe huid te bevorderen. Het kamferverband beantwoordt aan al deze vereischten, en wij kunnen verzekeren dat het een voortreffelijk middel is tegen die verschrikkelijke aanstekelijke ziekten, waardoor geopereerden in de hospitalen zoo vaak het leven moeten laten

236. Men moet voor verbanden slechts oud, goed geweven linnen gebruiken: katoen is minder doelmatig.

237. Compressen. De compressen bt staan uit een dubbel of viervoudig saamgevouwen stuk linnen, d it op de beleedigde plaats wordt aangelegd. Voor aanwending van Pijnstillend water zijn compressen van katoen verkieslijk.

238. Zwachtels. Windsels. Deze zijn niets anders dan droge compressen, die men ter bedekking van pluksel en tot vorming van een beschuttend bekleedsel tegen wrijvingen en temperatuursveranderingen gebruikt. Hunne lengteen breedte verse!:illen naargelang van de manier van aanlegging.

239. Ingeknipt linnen. Men neemt een stukje linnen, groot genoeg om de oppervlakte der wonden te bedekken en maakt met de schaar venstervormige, naast elkander voortloopende insnijdingen van ongeveer vijf streep breed. Deze insnijdingen dienen om den etter vrij te laten afloopen. Men doopt de doeken in kamferolie en legt ze vervolgens op de wonden.

240. Pluksel. Men neemt oud, los samenhangend linnen, dat niet al te fijn is, snijdt het in lapjes van eenige duimen m het vierkant, pluist de draden sluk voor stuk uit en legt ze naast elkander. Vóór het gebruik maakt men er wieken van, die men door middel van een spatel met kamferzalf bestrijkt, en legt ze aldus op de wonde. Is deze al te breed, dan legt men een paar wieken naast elkander, zoodat de eene ongeveer halverwege op de andere komt te liggen. Over deze plukselwieken legt men nu een compres, en bindt vervolgens een windsel in dier voege aan, dat het verband niet kan verschuiven. De windsels kan men met kamfer-spiritus nat maken. Een dergelijk verband behoedt tegen vervuiling. Er vormt Zich slechts weinig etter, en er treedt spoedig litteekerivorming in, somtijds reeds na 24 uren.

241. Hechtpleister. (Engelsche pleistersoort.) Men heeft dikwerf, vooral by snijwonden, in plaats van een verband een