is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze ook voor de handen gebruiken, doch in dergelijke gevallen is het beter handschoenen te nemen waarvpn men de vingei toppen heeft afgeknipt, om aldus het vrije gebruik van zjjne vingers te behouden.

2°. Kamferbroeken. Genoemde broeken zijn aan den bilnaad van een langweipig zakje voorzien, gevuld mei kamferpoeder. Het gebruik van dit eenvoudig voorwerp is dikwerf voldoende om de vurigste en meest geile lusten tot bedaren te brengen en derhalve voor huismoeders en opvoeders der jeugd zeer aanbevelenswaard.

_47. Blazen en overtreksels (foudralen van caoutchouc). Men kan daarvan met vrucht gebruik maken om de verdamping van den voorloop tegen te gaan. Deze toch zou de varkensblazen hard maken en de gom van de taf ontbinden.

248. Men moet in zijn huisapotheek of instrumentendoos (trousse) steeds zijden draden, kromme naalden, een bistouri ter opening van gezwellen, een stompe schaar ter verwydenng van afgestorven huiddeelen, een slagader-pincet en een kleine tinnen of gutta percha spuit voor injecties (inspuitingen) voorhanden hebben.

VIJFENTWINTIGSTE HOOFDSTUK.

Verkeerde Middelen (waarvan ik het gebruik verwerp).

249. Na de middelen te hebben opgegeven, die voor mijne geneeswijze voldoende pleiten, en wier uitwerkselen vrij vast bewezen zijn, moet ik nu nog de gronden aangeven waarom ik vele van de oude genees-voorschriften verwerp.

250. Hieronder behooren, als in beginsel strijdig met mjjne methode, en sedert lang reeds in onbruik geraakt de aloeaonttrekkingen, zoowel plaatselijke als algemeene door het lancet (aderlating), bloedzuigers of koppen. Door'dergelijke middelen compliceerde men de ziekte, terwijl men