Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

267. Oogziekten.

Oorzaken. Het indringen van een vreemd lichaam, inwerking van bijtende stoffen, terugwerking van kwik- of arsenikmiddëlen, .en zeer dikwijls het indringen van wormpjes of microscopische dieren. Somtijds zijn zij het gevolg van bloedsaandrang naar de hersenen waardoor de gezichtszenuwen worden samengedrukt.

Behandeling. Om de werking van kwik of arsenik onschadelijk te maken, legge men om de oogen compressen van kamfer-spiritus, en laat den lijder dikwijls sterken kamferspiritus opsnuiven. Galvanische platen tusschen de oogen en op de slapen van het hoofd (175). Dranken van sarsaparille met jodium potassii (187. 4<>). Men make het hoofd dikwijls nat met pijnstillend water, zoo ook de slapen en omliggende deelen; men gebruike om de drie dagen aloë (101), en maandelijks ricinie-olie (219). Baden, enz.

In andere gevallen wend ik de volgende behandeling aan: 's morgens en 's avonds bedek ik de oogen met eene laag kamferzalf (157), die, wanneer zij vloeibaar geworden is, in de oogen loopt. Men ontwaart dan een brandend gevoel, dat men echter moet doorstaan : daarop volgt eene ontsteking van het bindvlies. Men moet telkens, wanneer men ontwaak', er een nieuwe laag kamferzalf opdoen. Den volgenden ochtend bette men de oogen met schoon water. Inwendig gebruike men driemaal d iags een stukje kamfer (122). Om de drie dagen neemt men wat aloö '101), en wanneer de ongesteldheid van syphilitischen aard is jodium potassii (187).

Gebruik, zooals is aangegeven, van galvanische platen; men kan ook galvanische sonden in den neus brengen. Dranken van sarsaparille met jodium potassii, lavementen met een gram zwavelzuur-zink.

Op deze w^jze heb ik verscheidene oogziekten gelukkig genezen.

268. Tranen-fistel.

Herhaald aanwenden an kamfer spiritus op den wortel van den neus. Bovendien brenge men iederen avond een weinig kamfer in de ooghoeken, snuive kamferpoeder (12<i). en bette de oogtn dikwylsin een oogbadje (110.5°), dat men