Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen den neus. Opdat de spiritus slechts met den poiiep in aanraking kome, doet men het doekje in eene sonde van caoutchouc. Men bedekt den neus met compressen van kamfer-spiritus (143.2".) en brengt afwisselend kamferolie (153) en zoutwatei (284) in de neusholten. Verder: Kamferzalf (158) dranken van meekrap met jodium potassii (187. 2o).

271. Opzwelling der amandelen.

Oorzaken. De een of andere scherpe, dan wel bijtende zelfstandigheid, een ascaride of andere wormen die in de amandelen dringen, zijn vaak de oorzaken dezer ziekteverschijnselen. Ook kouvatten en misbruik van kwikmiddelen kunnen tot opzwelling der amandelen, zoo niet tot erger, aanleiding geven.

Verschijnselen. Men heeft aan iedere zijde van den hals een sterk ontstoken klier van de gedaante eener amandel, die het ademen en het slikken moeielijk maakt en men ontwaart soms suizen in de ooren. B\j sommige gestellen keert dit op bepaalde tyden (chronisch) weder.

Behandeling. Drie- of viermaal daags bevochtige men die klieren met kamfer-spiritus (139) door middel van een linnen prop of met den vinger; men gorgele dikwijls met zoutlimonade (234j, legge compressen van pijnstillend water achter de ooren, en wanneer men deze heeft weggenomen, een waspleister er voor in de plaats; een gift calomel (112), om de vier dagen aloe (101), iederen morgen een kamfer- (1896) en van tijd tot tijd een wormafdrijvend lavement (192). Het gebruik van kamfersigaren (131) is in de meeste gevallen een voorbehoedmiddel tegen dit ongemak en geneest het dikwijls geheel en al, maar nog beter zullen kamfergorgelingen het beoogde doel bereiken.

Is het kwaad een gevolg van kwikmisbruik, dan is het goed van tyd tot tijd een paar kleine galvanische platen (175) op de amandelen aanteleggen. Vervolgens gorgele men met een gram zwavelzuur-zink, opgelost in een glas water. Driemaal daags kamfer (122) en sarsaparille met jodium potassii (187. 4°.) is ook in vele gevallen dienstig.

Wil men alleen het terugkeeren der aandoening verhinderen, dan gorgele men driemaal daags met verzinkt zout