is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

water (316b.), wassche zich des avonds en des morgens met pijnstillend water en neme wrij vingen (158. lo.) te baat.

272. Kwalijk riekende adem.

Stipt opvolgen van mijn hygiënischen leefregel (254). Gebruik der pastilles (195) die den adem verbeteren. Opsnuiven van kamfer (196), van verzinkt zoutwater (316b. 4»), waarin een droppel kamferazijn (162) is omgescjud, en soms zwavelzure zink, een gram, in een glas water opgelost, bewijst goede diensten. Het gebruik van kruizemunt waarvan men de bladen kauwt is ook aantebevelen. Men wryve het tandvleesch met peterselie; voorts galvanische ringen (177.4").

273. Heeschheid.

Wanneer deze niet door misbruik van kwik ontstaat of door eene beleediging der spraakorganen en door zinkingachtige aandoening, zoo is het gebruik van kamfersigaren (131), herhaalde gorgelingen met zoutwater (234) en compressen van pijnstillend water (203) of kamfer spiritus (143.2) om den hals dikwijls voldoende om dit verschijnsel weg te nemen. Tooneelspelers, zangers en redenaars nemen tegen heeschheid kamfersigaren (131) en gorgelen dagelijks. Is misbruik van kwik of syphilitische besmetting er de oorzaak van, dan bediene men zich van sarsaparilledranken met jodium potassii (127. 4°). Gorgelingen met zoutwater (316b. 4»), Hygiënisch regime (254). Kamferlavementen (1896). Zie verder onder No. 316.

274. Croup van kinderen.

Oorzaken. Het indringen van levende of levenlooze lichamen, stof en vuil ibaccillen in één woord) in de luchtpijp of het strottenhoofd. De aanwezigheid van parasieten op de binnenvlakte der luchtpijp veroorzaakt vorming van een vreemd weefsel waardoor de luchtpijpen nauwer worden, het ademen bezwaarlijk, eindelijk onmogelijk wordt, en het kind aan verstikking sterft.

Verschijnselen. Men erkent de ziekte aan een eigendom-