is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wisseld door compressen van pijnstillend water (203) op het

ouderlijf. , .

Wasschingen met kamfer-spiritus (143) op de nierstreken. Vormt er zich een gezwel met fistelgang, dan inspuitingen van kamfer-olie (153) in de fistel. Alle acht dagen, drie dagen achtereen, dranken van meekrap met jodium (187. 3»). Ontstaan er verhardingen, dan moet men, op gevaar van ontvelling, driemaal daags gedurende tien minuten op den buik compressen van sterk pijnstillend water (196, 3°) aanlegen. Men overdekt den buik tusschen iedere oplegging met een breeden lap gekamferde waszalf (161), die verscheidene keeren dienen kan. Gebruik van zoutlimonade (234). Wanneer het misbruik van kwikmiddelen de ongesteldheid heeft teweeggebracht, neemt rnen dranken van sarsapaiille met jod. pot, (187. 4"), en legt dagelijks een half uur lang galvanische platen (171) op de leverstreek aan. Verzinktwater (316,b) voor alles zindelijkheid, lavementen en pap-

pen. . , ,

Op deze wijze heb ik in weinige dagen leverziekten in hun begin genezen en in eenige maanden knoestgezwellen, die op verontrustende wys den buik opzetten.

Volgens deze methode ook heb ik verscheidene hardnekkige leverziekten met goed gevolg behandeld.

298. Ziekten der Urineoryanen: Onwillekeurig afloopen der urine; Bloedwateren-, Urinebezinksel.

Zie Steen (328) Koliek (287) S.vphilitische aandoeningen

Oorzaken. In de meeste gevallen ontstaat het onwillekeurig afloopen van het water of bloedwateren door wormpjes, die in de urinewegen ztfn gedrongen endaar, door hunne prikkeling, de lastigste verschijnselen teweegbrengen. Bij volwassenen is het meestal een gevolg van het misbruik van kwikmiddelen.

Behandeling. Hygiënisch regime (254.) Men legt over dag om de geslachtsdeelen kamferpoeder (126), en wikkelt ze des nachts in een blaas met kamferzalf (159). Bij volwassen personen doet men inspuitingen metteerwater (225) of kamferolie (186). lederen avond bestrooit men de matrassen met kamferpoeder. De urine-afccheidingswerktuigen moeten reeds veel geleden hebben, wanneer het inwendig gebruik van