is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoowel by kinderen als volwaasenen, van spoelwormen wier prikkeling tot wrijving voert en door kitteling of jeuk oorzaak wordt van wanordelijkheden die lichaam en geest ver woesten (onanie of zelfbevlekking).

Behandeling. De physische prikkel, zoowel als de ziekelijk opgewekte verbeelding, die daarvan het gevolg is, verdwijnt wanneer men de geslachtsdeelen met kamferpoeder (126) omgeeft en voor den nacht met kamferzalf (158) bestrijkt. Men voegt hierbij het gebruik van kamfersigaren (131) en onderwerpt zich aan ons hygiënisch regime (254). lederen avond bestrooie men bovendien de matrassen met kamfer. Krachtig en gekruid voedsel (41). Lichaamsoefeningen en bezigheden voor den geest.

301. Ziekten der baarmoeder, Hysterie, Witte vloed, Nymphomania (mansdolheid of ziekelijk verhoogde geslachtsdrift) Moederplaag.

Beschrijving. Wij vatten onder deze benamingen alle aandoeningen samen waaraan de vrouwelijke geslachtsdeelen onderhevig zijn. Trouwens deze zachte, voor overspanning en prikkelbaarheid zoo vatbare organen, kan men na de hersenen als den hoofdzetel beschouwen van het leven der vrouw. Wanneer deze deelen lijden, zijn alle organische en verstandelijke verrichtingen der vrouw gestoord, en zulks op velerlei wijze, al naargelang het kwaad in een of ander dier deelen schuilt.

Oorzaken. De baarmoeder kan aangedaan worden: door wonden, indringen van wormpjes of andere vreemde lichamen, door een kou op den onderbuik, door besmetting in den bijslaap. Een vroeger gebruik van kwikmiddelen kan aan stoornis der vrouwelijke geslachtsdeelen een ruim aandeel hebben.

Verschijnselen. 1°. Wanneer de wanden der baarmoeder zich uitzetten en verslappen, als gevolg van krachtsinspanning of moeielyke verlossing, van onvoldoende ontwikkeling en zwak lichaamsgestel, ook door aanhoudende vermoeienis; indien de scheede eveneens is verwijd, dan zakt de baarmoeder er in neer en kan in zekere gevallen buiten de scheede komen als een eikel buiten het hulsel zijner voorhuid. Men noemt dit Verzakking der Baarmoeder. Indien de moederscheede niet w;jd genoeg is om dit orgaan door te