is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spiritus doortrokken. Men gebruikt alsdan geen pijnstillend water meer, tenzij voor niet ontbloote oppervlakten, die eenig teeken van koorts mochten veroorzaken. Men moet in dit gevalvooral zorgen de hand tegen koude te beveiligen en in zonderheid tegen vorst; want de hand, van een zoo dikke en gehoornde bovenhuid beroofd, heeft haren natuurleken handschoen verloren.

De goede uitslag dezer behandeling heeft zich steeds bevestigd.

311. Schurft.

• Oorzaken. Schurft is eene huidziekte, veroorzaakt door een kleine soort mijt, die in de huid dringt en een ondragelijk jeuken veroorzaakt.

Verschijnselen. De eitjes dezer mijt lossen zich op in kleine, kegelvormige blaasjes, die met een ontstoken kring zu'n omgeven. Hoe meer men krabt, des te verder gaat de ontvelling en woekert het lastig ongemak voort. Het is een hoogst besmettelijk euvel door aanraking van met schurft behepte individu's.

Behandeling. Een enkel pijnstillend bad (107) is dikwijls voldoende ter genezing. Men moet er vooral aan denken, de kleederen die men te voren gedragen heeft, niet weer aan te trekken, maar na het bad te verwisselen van ondergoed. Daar echter de eitjes achterblijven, is het raadzaam eenige dagen achtereen zulk een bad met pijnstillend water te gebruiken en des nachts een hemd, met kamferzalf (158) bestreken, aan te doen. Men drage over dag kleederen, met kamferpoeder (126) bestrooid, en behandele de kleederen, die men heeft uitgetrokken, met kamfer-poederof zwavele ze sterk.

Deze behandeling is er hoofdzakelijk op ingericht om de schurftmijt te dooden. Kan men moeielijk een bad met pijnstillend water nemen, dan wasscht men het lichaam daarmede (203) of met kamfer-spiritus (143), en wrijve zich met kamferzalf of kamferolie (153) in. Schurft moet door deze behandeling tot de zeldzaamheden behooren.

312. Mazelen, Roodvonk, Pokken, Mondzweertjes, Gierstuitslag.

Oorzaken Waarschijnlijk een gevolg van gift-infiltratie van