is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spiritus (143.2), en bij hardnekkige gevallen nog langer, vervolgens galvanische platen (175); daarna pluksel (240) met kamferzalf (158) tusschen den eikel en de voorhuid. Inspuitingen in de geslachtsdeelen, nu eens van teerwater alleen, dan met viervoudig water (316 bis 3) en vervolgens kamfer-olie (154). Om de vier dagen aloë (101). Dikwijls wormafdrijvende lavementen (192). Gebruik van galvanische platen (175), en sonden. Aanhoudend rooken van kamfersigaren (131).

Bü druipers en vernauwing van heturine-kanaal, wende men galvanische sonden (172) of inspuitingen aan (186.3») lavementen en reiniging met zinkwater (316 bis). Puisten en vlekken bevochtige men, hoe pijnlijk het ook moge wezen, met kleine compressen van kamfer-spiritus (143,2»), die door waspleisters (162) bevestigd worden. Is de huid er geheel en al mede bedekt, dan slape men in kousen, hemd, onderbroek en nachtmuts, alles met kamferzalf (158) bestreken. Zweren in den mond bevochtige men met kamfer-spiritus (143) en gorgele alsdan herhaaldelijk met zout-limonade (316b,4»). Men kan ook kleine daarvoor vervaardigde galvanische plaatjes (175) gebruiken. Aanvankelijk goed gekruid voedsel (41). Goede wijn en by afwisseling melk-dieet. Tegen koorts pijnstillend water (203). Zeebaden in den zomer, en in alle jaargetijden pijnstillende baden (107) in een zinken badkuip.

Bedenk, dat men niet immer gezond is, wanneer men zich genezen acht, en ciat het de eelitgenoote is, die het meest lijdt bij een man, die, onvolkomen genezen, zich in den echt begeeft. „I)ie trouwt doet goed, maar die niet trouwt doet beter" staat geschreven. Als jongelieden den eersten raad volgen, zal hun lichaam en geest er wel bij varen ; wij gelooven dat de tweede raad alleen op een geestelijk leven, dat geheel en alleen aan het heil der menschheid wordt gewijd, vun toepassing i.*. Maar daar staat ook geschreven: „Het is beter te trouwen dan te branden" Zou Patilus hier gewezen hebben op de gevolgen, waaraan jongelieden zich blootstellen, die, in strijd met de natuur, ongehuwd leven? Zouden zelfbevlekking (onanie), syphilis bij mannen en alle ongesteldheden, waaraan jonge meisjes, ten gevolge van onthouding, lijden, niet te vergelijken zijn niet een hel op aarde? Wie al die gevolgen niet kennen, raden wij aan het werk te lezen van een Engelsch geneesheer en daar uit over te nemen wat goed is voor lichaam en ziel. Het is getiteld: The elements of social science: or Physical, Sexual and Natural Religion, by a Graduate of Mediiine, de achtste of latere druk of wel de Fransche vertaling. De Hollandsclie vertaling is niet geheel hetzelfde werk. Die gevolgen, waarvan hier sprake is, zijn daarin weggelaten. •

Het boek schijnt door een waar menschenvriend te zijn geschreven, is buitengewoon goedkoop en voor ieder, in eiken boekhandel, verkrijgbaar. " " D. A.