is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veelheiJ kleine steentjes. De steenen in blaas en nieren bestaan gewoonlijk voor een gedeelte uit phosphorzure kalk en urine-ammoniak. Galsteenen beletten de galalscheiding en veroorzaken daardoor geelzucht met anlere bedenkelijke verschijnselen. Blaas- en niersteenen verwekken ondiagelijke pijnen, die met het zakken van den steen wel bedaren, maar dan begint een andere reeks aandoeningen, w. o. moeielijke urineloozing, door graveel belemmerd.

Behandeling. 1». Geen geneeswijze is in staat om steenen in de blaas volkomen optelossen; maar ons hygiënisch regime (254), het gebruik van kamfer (122) en van teerwater (2251 zijn voorbehoedmiddelen. "\N ant de nieren moeten al sterk aangedaan zijn, als deze middelen de urine, (hoeveel bezinksel ei zuur er ook in aanwezig mogen zijni met binnen vierentwintig uren helder maken. Heeft zich een steen gevormd. dan blijft alleen operatie over. In alle gevallen zullen echter zoutpappen (1(39) op den onderbuik en de nierstreek, een veelvuldig gebruik van zitbaden illO. 4») het wikkelen van de geslachtsdeelen in kamferzalf (246. 2») de hygiënische leefregel (254, 2", 11°, 12») en nu en dan inspuitingen met kamferolie (153» den lyder veel verlichting aanbrengen. Ook is het raadzaam 's morgens en 's avonds een stukje kamfer, ter grootte van een erwt, met een aftreksel van borago (232) of sarsaparille (187, 3") en granaatappel-

bast in te nemen (184). .. .

Galsteenen kunnen, zoolang zij in de le\ergan0en blijven, schromelijke kolieken veroorzaken; deze steenen zitten onder de ribben der rechterzijde. Door hunne grootte beletten zij den doortocht van spijzen en brengen daardoor zelfs braking van faecale stof teweeg. In dit geval legt men op de streek aanhoudend compressen van kamter-spiritus (148) met twee of drie druppels ether vermengd. Gebruik van den hygiënischen drank (49 2").

Men neemt dikwijls eenige druppels ether in een glas suikerwater, kamfer (122) met sarsaparille (18<, 3"); aloë (101), en desnoods ricinie-olie (219). lederen morgen een verzachtend lavement. (1891). Van tijd tot tyd een aloëpap (108) op de rechterzyde van den buik.

3°. Om de verharding der drekstoffen tegen te gaan pappan (167, 168); gekainferde (18.)en zelfs zeer sterk buikzuiverende lavementen (191); inspuitingen met olie in den aars; inbrenging in den aars van den wijsvinger, bestrc,<e:i

13