is toegevoegd aan uw favorieten.

Populair geneeskundig handboek "Methode Raspail"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In moerasachtige landen waar veel koortsen heeischen. is het zeer nuttig dat men dikwijls de maag- en borststreek met kamfer-spiritus (148) inwryve, gebruik make van kamtersigaren (131), en dikwijls gorgele met zoutlimonade (234). Herhaalde kamfer-lavementen en verdamping van kamferazijn (162) op roodgloeiende platen. Men onderwerpe zich aan ons hygiënisch regime (254).

<>o. Behandeling van dronkenschap en delirium tremens (zinperswaanzin). Dezelfde behandeling als hierboven onder No. 5 is aangegeven, met toevoeging van baden (10/).

334. Verstikking door worging, ophanging, uitwasemingen, verdrinken, enz.

1». Behandeling van gehangen personen. Men moet zoo spoedig mogelijk den ongelukkige lossnijden, en hem een doek met pijnstillend water (203) om den hals binden. Men bevochtigt daarmede zijn schedel en wrijve hem met kamferzalf O-^o) rug, borst en buik voorzichtig in ;men gaat met dit afwisselend wasschen en wrijven zoo lang voort, totdat er zich teekenen van leven voordoen. Men laat den patiënt nu en dan pijnstillend water rieken; en wanneer hij tot bewustzijn terugkeert, geeft men hem een eetlepel vol pijnstillend vocht, in een glas koud water.

2». Behandeling van drenkelingen. Dezen brengt men, zoodra zij uit het water gehaald zijn, op een warme plaats, en legt hen met het hoofd eenigszins voorover, nu eens op de eene, dan op de andere zijde. Men droogt hen af met warme doe^ ken, en wascht nu van het hoofd tot aan de voeten met kamfer spiritus (143), wrijve krachtig met kamteizalt (158), terwijl men zachtkens drukt op de borst. Vervolgens maakt men het hoofd nat met pijnstillend water (203) en legt doeken met kamfer-spiritus om den hals. Hiermede gaat men zoolang voort, totdat men merkt dat er geen kans is om den drenkeling in het leven terug te roepen. Men moet zorgen in de kamer een gelijkmatige temperatuur te houden, van tijd tot tijd versche lucht laten binnenkomen, en wunazijn 'op gloeiende platen verdampen. Verder sterk afdrijvende lavementen (191). Zoodra de zieke bijkomt, boiago (232).

~ 'i°. Behandeling van verstikking door kolendamp of uitwaseming van koolzuurgas. Deze hebben wij reeds onder No. 333,5-