is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

147 Hitter (Br. P. JL), Paedagogische fragmenten, l'trecht, 1888.

148 , Ethische fragmenten. Utrecht, 1893.

149 Salter (W. M.), Zedelijke Religie door P. H. Hugenlioltz Jr. Amsterdam, 1888.

150 Scholten (•/. ƒ/.), De vrije wil. Kritisch onderzoek. Leiden, 1859..

151 — , De leer der Hervormde Kerk in hare grondbeginselen uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Leiden, 1870. 2 deelen In 3 stukken.

152 Scliopenhauer (A.), De philosophie van het pessimisme. Leiden, 1870.

153 Schramm (Dr. Rndolf), Zur Erneuerung des Christentums. Berlin, 1892.

154 Snellen (E.), De blijvende waarde van den christelijken godsdienst. Leiden, 1872.

155 Straatman (./. TV.'), De godsdienst des twijfelaars. Uit liet Hoogd. Amsterdam, 1875.

156 Tahna {Br. A. S. E.), De leer van het menschelijk bewustzijn. Groningen, 1889.

157 l'iele (Br. C'. P.), De gelijkenis van het Vaderhuis. Jlotterd., 1870.

158 Tolstoi (Leo Comte Léo»), Ma Iteligion. Paris, 1885.

159 Tolutoi (Léo Graaf), Mijn Geloof. Vertaling van F. van Burchvliet. Amsterdam, 1887.

160 Wat heeft Jezus geleerd? Eene vraag beantwoord uit het Kvangelie van Mattheus. 's Gravenhage, 18C8.

161 Zaalberg Pt. (Br. J. 6'.), De godsdienst van Jezus en de moderne richting, 's Gravenhage, 1864.

162 Zaalberg (TV.), Zedelijke godsdienst. Amst., 1895.

III. Stichtelijke Lectuur.

163 Almanak. De liefde sticht. 1872—1895. Amsterdam, 24 jaargn.

164 Beets (A'icolaas\ Stichtelijke uren. Haarlem, 1851—1855. 4 dln.

165 Berlage (Br. II. P\ Zedelijkheid en zonde. Amsterdam, 1873.