is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

166 Berlage (Dr. II. P.), lit mijn schetsboek. Amsterdam, 1893.

167 Boissecam (Charles), Onder de kastanjeboomen. Haarlem, 1886.

168 Bussy (I. J. de), Tiental preeken. Amsterdam, 1884.

169 Claudius (Matthias), Wansbe.'ker Bote. Auswahl von karl (ierok. Gotha, 1882.

170 Colani (T.), Sermons. Strasbourg, 1857.

171 Coquerel (Alhaiiase), Sermons. Leiden, 1838.

172 Coquerel (A. E. C.), Sermons. Amsterdam, 1828.

173 Drum-mond {Prof. Henry), „Summum Bomuri." Het Hoogste Goed. 's Gravenhage, 1890. 2 exempl.

174 , Vrede zij Ulieden. 's Gravenhage, 1891 .

17 5 — Het hoogste goed. Eene toespraak.

's Gravenhage, 1891.

176 - , l)e stad zonder kerk. Utrecht, 1893.

177 Dunant (./. Henry), Solferino, de stem der nienschheid op het slagveld, 's Gravenhage, 1863.

178 Dyserinck (Dr. Joh.), Godsdienstige overdenkingen en gebeden. Haarlem, 1887.

179 Gorkom (l)r. G. van), Tiental leerredenen. Arnhem, 1866.

180 Gorter (Simoii), „Ik geloof, daarom spreek ik". Ken 12tal nagelaten leerred. Amsterdam, 1871.

181 Harticiff (Dr. Georg), God in de Natuur. Naar het Hoogd. door l)r. A. W. van Campen. Rotterdam, 1870.

182 Harerschmdt (F.), Uit geest en gemoed. Toespraken. Met portret. Schiedam, 189i.

183 Heering (P.), De hoop der toekomst, 's-Gravenhage, 1890.

184 Herderschee (Dr. J.), Het gebed des Heeren, voor het volk ontvouwd. Tiel, 1879.

185 , De weg tot den vrede. Amsterdam.

186 Herderschee (Joh». IJooykaai), Najaarsbloemen. Nijmegen, 1884.

187 Hoekstra B:. (Dr. S.), De twee getuigenissen van den lijdenden Jezus. Amsterdam, 1860.