is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•188 Hoekstra Hz. (D. S.), De Zoon des Menschen, de Heiland deiwereld. Amsterdam, 1861.

189 , Het geloof des harten volgens het Evangelie. Studiën en beelden. Rotterdam, 1853.

190 Hoeven (A. des Ainorie), Leerredenen. Leeuwarden, 1847.

191 Huet {Cd. Busken), Stichtelijke lectuur. Amsterdam, 1860.

192 Hugenholtz, (/. W. Ar.), Godsdienstige opvoeding. Amsterdam, 1880.

193 Hugenholtz Jr. (P. II.), De dorst naar God. Amsterdam, 1880. 3 exempl.

19 4 —— , Onze houding tegenover de toekomst.

Arnhem, 1869.

195 , Verlangen naar 't verleden. Tiel, 1877.

, Levenslicht. Sticht, bloemlezing voor

196 onzen tijd. 3e dr. Amsterdam 1891.

197 , Levenslicht uit vroeger eeuwen. Amsterdam, 1889.

198 Kate (•/. ■/. L. ten), Moeders en kinderen. Een boek voor vrouwen. Amsterdam, 1868.

199 Keyser (•/. P. de), De Zoon des Menschen. Beschouwingen over Christus en Christendom. Arnhem, 1860, 1862. 2 dln.

200 , Gedachten en spreuken. Met een voorwoord

van A. H. van der Hoeve. Arnhem, 1889.

201 hing (Heinrich), Licht en leven. Godsdienstige overdenkingen. Deventer, 1867.

202 , Uren aan den godsdienst gewijd. Deventer, 1804.

203 , Religiöse Reden gehalten im St. l'eter zu Zürieh. Zürich, 1873. 2 Biinde.

204 Lang {H. de) Bewaard en vergaard. Uit en voor het gemoedsleven. VYorinerveer, 1890.

205 Laurillard (Dr. E.) l'it het morgenland, bloemlezing voor huiselijk gebruik uit de Schriften van het O. en het N. Verbond Amsterdam, 1892.

206 Mannier (■/. ff.), Bloemlezing uit 1'nrkers toespraken. Haarlem 1874.