is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

207 Martxnet (■/. van Loenen), „In dagen van strijd." Naar liet Hoogd. Arnhem.

208 Metcalf (Richard), Letter and Spirit. Boston, 1880.

209 Meiden (M. E. van der), Levensvragen. Amsterdam, 1872.

210 Meyboom (Dr. L. S. I'.), Twaalf bijzonderheden uit Jezus' kinderlijken leeftijd. Leerredenen. Amsterdam, 1855.

211 Meyboom (Br. II. U.) Ter gedachtenis. Tiental toespraken. Amsterdam, 1879.

212 Modderman Az. (T.\ Geloofsgetuigenis. Rotterdam, 1858.

21 3 , en anderen, Taal des geloofs. Godsdienstige

toespraken. Krommenie, 1808.

214 Morgenlicht. (Het) Stichtelijk dagboek. lOdln. Arnhem. 2 exempl. 21."> Mosselmans (B. C. J.), lien leerredenen, 'sHertogenbosch, 1864.

216 Nijhof (B. C.), Geloof en levenservaring. Utrecht, 1875. 3ex.

217 Palm, (•ƒ. //. van der), Stichtelijk huisboek. Leeuwarden, 1864.

218 Pierson (Br. A.), Ken tiental leerredenen. Rotterdam, 1864.

219 Recille (Br. A.), Een tiental leerredenen. Rotterdam.

220 Robertson (F. JF.), Sermons. Leipzig, 1861—1866. 4 volumes.

221 Secrelan (Charles), De rede en het Christendom. Leiden, 1864.

222 Smiles (Samuel), Karakter (Ken u zeiven). Rotterdam. 2 exempl.

— —-—Plicht Voor Nederlanders bewerkt door J de

Vries. Amsterdam, 1881.

224 — _ , Belieersch u zeiven. Amsterdam, 1876.

225 Snellen (E), Het leven een zegen. Amsterdam, (1893). 22® » Werken en Wachten. Amsterdam.

227 Sonntaff (Waldemar), De godsdienst en het dagelijkse!) levenuit het Hoogduitsch van Dr. J. W. Lieftinck.

228 Spijker (Br. II. ./.), Leerredenen. Amsterdam, 1872.

229 Slome, (Harriet Beecher), Ons Huis. Levensbeschouwingen van Christopher Crowtield. Amsterdam, 1880.

230 Stranss (Fried.), Kerkklokstoonen. Door Jonathan. Amst.

231 faal des Geloofs. Jaargangen 1868—1875. Haarlem.