Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

290 Julius (G.), Geschiedenis der Jezuïten. 'sGrav., 1849. 2 dln.

291 Keeman (Henry Trajan Gray. Het leven van eenige Amekanen te Parijs (1870—71). Amsterdam, 1886. 3 deelen.

292 Kennan (George), Leven en lijden der ballingen in Siberië. Haarlem, 1892. 2 dln.

293 Kinglake (.dlexander William), The invasion of the Crimea. Leipzig, 1863—75. 10 dln.

294 Kin galet/ {Charles), De Heroën. Sprookjes uit den Griekschen heldentijd. Nijmegen.

295 Klencke (Prof. Dr.), Levensbeschrijving van Alexander von Humboldt. Naar het Hoogd. door Dr. E. M. Beima. Harlingen.

296 Lang (Heinrich), Tot op den drempel der pastorie, 's Bosch, 1876.

297 Langhans (Dr. Wilhelm), Geschiedenis der muziek in twaalf voorlezingen. Amsterdam, 1895.

298 Laurent de l Ardecke (I1. M.), Geschiedenis van keizer Napoleon. 'sHage, 1840. 3 dln.

299 Lehmans (J. [{.), Spinoza. Sein Lebensbild und seine Philosophie. Würzburg, 1864.

300 Lenne/j (Mr. J. van) en J. ter Gouw, l)e uithangteekens. In verband met geschied, en volkslev. beschouwd. Amst. 1868. 2 dln.

i •f • Het ')0ek Jef op¬

schriften. Eene bijdrage tot de geschied, v/h Nederl. volksleven. Amst. 1869.

302 Lessen (Al. D. van), Geschiedenis van Frankrijk. Met eene tooi rede van Dr. Jan ten Brink. Amsterdam, 1874.

303 Lockhart (./. G.), Het jeugdige leven van Sir Walter Scott. Utrecht, 1841.

304 Maccaulay (Lord), The History of Kngland. London, 1883. 2 vol.

305 Maronier (J. H ), Theodoor Parker. Haarlem, 1875. 2 exempl.

300 (i' A"ï' Histoire de la Kévolution Franqaise. Bruxelles,

i o*5y.

307 ilotley (.John Lotlirop\ The rise of the Dutch ltepublic. A History. Amsterdam, 1857. 3 dln.

Sluiten