is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

377 Stamkart (Dr. ■). A.), Gedenkboek van Neerlands vrijheid en onafhankelijkheid. Hist. taf. van 1795—1813. Amsterd., 1804.

378 , Gedenkboek Waterloo 1813—1815. Amsterdam, 1864.

379 . Gedenkboek der gebeurtenissen 1815— 1832. Amsterdam, 1805.

380 Tien bladzijden uit de geschiedenis van Neerl. roem en grootheid. Haarlem, 1873.

381 Verdam, (•/.), De geschiedenis der Nederl. taal in hoofdtrekken geschetst. Leeuwarden, 1890.

38'2 Vierhout (C. II. M), De geschiedenis van Nederland, aan liet Nederlandsche volk verteld door Mr. J. vanLennep. Leiden. 4dln.

383 Vloten (Dr. J. van), Nederlandsche Gescliiedzangen. Amst, 18154.

384 , Neerlands schilderkunst van de 14e tot de

18e eeuw. Amsterdam, 1874.

385 Vreede (Mr. G. IV7.), Voorouderlijke wijsheid in hagchelijke tijden. Utrecht, 1872.

380 Zeegers (L. TA.), Het gouden tijdperk der Nederlandsche letteren. Amsterdam, 1800.

VI. Aardrijkskunde en Reisbeschrijving.

387 Aarde (De) en haar Volken. Haarlem, 1800—1880. 15 Jaargn. Haarlem.

388 Aardrijkskunde (Handboek der), uitgegeven door de Maatsch. Tot Nut van 't Alg. 1808. '2 dln.

389 Amicis (Edm. de), Nederland en zijne bewoners. Leiden, 1877.

390 Barthélemy (J. ./.), Vovage du jeune Anacharsis en Grèce. Paris, 1843.

391 Berg (./. C. van den). De Werelddeelen. Haarl., 1879. 3 deelen.

392 Bigot ((Aarlen), De Paris au Niagara. Journal de vovage d'une délégation. Paris 1887.