is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

393 Björnson (Björnsljerne), In ile bergen. Noorsche schetsen. Arasterdam. 1877.

394 Blink (Dr. H.), De Zuid-Afrikaansclie Republiek. Amst.,1890.

395 , Nederland en zijne bewoners. Handboek der

Aardrijksk. en Volkenk. van Nederland. Amsterdam. 3 dln.

396 Boissevain (Charles), Van 't Noorden naar 't Zuiden. Schetsen en indrukken van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Haarlem, 1881. 2 deelen.

397 , Over de Alpen. Reisindrukken uit Zwitserland en Italië. Amsterdam.

398 Bwjs (M.), De wereld en hare bewoners. Arnst., 1883. 2 dln.

399 Carlisle (A. D.), Reis rondom de wereld gedaan in 1870. Voor Nederland bewerkt door J. B. Rietstap. Arnhem.

400 Craandijk (•).), Wandelingen door Nederland. 2e druk. Haarlem, 1883—86. 6 dln.

401 Delattre (Charles), Voyages en France. Paris, Limogres, 1818.

402 Emant» (Marcellus), Schetsen uit Spanje, 's Gravenhage, 1886.

403 Francken (Dr. C. 1. Wijnaendts), Door Amerika. Reisschetsen, indrukken en studiën. Haarlem, 1892.

404 Gultz (Bogiunil), Die Deutschen. Ethnographische studie. Berlin, 1860. 2 dln.

405 Gouw, (■/. ter), Amstelodamiana. Amsterdam. 3e druk. 2 dln.

406 Heringa {Dr. S. P.), Uit alle werelddeelen. Amsterdam, 1877.

407 Huel (Cd. Bitsken), Van Napels naar Amsterdam. Haarlem, 1877.

408 , Parijs en omstreken. Amsterdam, 1878.

409 , Het Land van Rubens. Belgische Reisherinneringen. Amsterdam, 1881.

410 Ilugenholl: Jr. (P. II.), Licht en schaduw. Indrukken van het godsdienstig leven in Amerika. Amsterdam.

411 Kalff (Martin), Amsterdam in plaatjes en praatjes. Amst., 1878.

412 Kate (•/. J. Ij. ten), Italië. Reisherinneringen. Arnhem.

413 Keiler (Gerant), Zwitserland. Naar schetsen van \\ oldeiua Kaden. Leiden.