is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

414 Lindenhout (■/. van 't.), Zes weken tusschen de wielen of de Hollanders in Amerika. Nijmegen.

415 Montiphilus, Bergen en dalen. Dordrecht.

416 Moorrees (?'. D. J.), Aan de oevers van Lek en Linge. Schoonhoven.

417 Nederlanden (l)e), Karakterschetsen, kleederdrachten, houding en voorkomen van verschillende standen. 'sGravenhage, 1841.

418 Nievelt (6'. van), Een Alpenboek. Wandelingen in de Zwitsersche en Tiroler bergen. Leiden, 1886.

419 Nijland (E.), Schetsen uit Insulinde. Utrecht, 1893.

420 Oosterzee (J. J. van), Op reis. Nieuwe bladen uit de portefeuille. Rotterdam, 1856.

421 Oppel (Lr. A".), Het oude wonderland der Pyreneën. Amsterdam.

422 Perk (M. A.), In de Belgische Ardennen. Haarlem, 1884.

423 Rietstap (J. B.), De wereldbol. Groningen, Arnhem, 7 deelen. 1867.

424 Roodenberg, {De Jong van), Schetsen en Tooneelen uit den Atlas en den Aöerès. Arnhem, 1869.

425 Rooses (Max), Over de Alpen. Amsterdam.

426 Sc/ticeiger-Lerc/ienfeld (.4mand Freiherr r.), Die Adria. Landund Seefahrten im Bereiche des Adriatische Meeres. Wicn, Pest, Leipzig, 1883.

427 Senden (G. II. van), Het Heilige Land. Gorinchem, 1851 1852. 2 dln.

428 , Alpenrozen. Amsterdam.

429 Stanley, In Afrika's donkere wildernissen. Arnhem, Nijmegen, 1891. 3 dln.

430 Staart (Dr. M. Co/ten), /es maanden in Amerika. Haarlem.

431 Tromp (Theod. M.), Herinneringen uit Zuid-Afrika. Leiden, 1879.

432 Ufford (Jhr. Mr. J. M. W. Quarles van), Herinneringen uil Scandinavië, 's Gravenhage, 1876.

433 Velde (C. IV. M. van de), Itcis door Svrii: en Palestina in 1851 en 1852. Utrecht, 1854. 2 dln.