is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/IC ()hw't (heorges), l)e Industrieel van 1'ont-Avesnes. Ainst., 1882.

, De groote mergelgroeve. Amsterdam, 1885. /IS Jecoiel (tranr.iH Mary), Naaste Buren. Amsterdam, 1885. "IJ Piet sou (Or. ./.), Intimis. Mededeelingen. Amsterdam, 1876.

720 ruM- l°tt)' D" Predikant van B'eitendorf. Naar het 2 «Sn. " Va" H' P Berla^- Amsterdam, 1895.

721 Poeier (E. IVoxa. 1837-1845. 7e druk. Haarlem, 1880. Roloff (Uenri), Het prinsesje. Amsterdam, 1884. 2 exempl.

/23 RedclyHe (l)c erfgenaam van). Amsterdam, 1885.

/_f levenisrhets vanT'^ D!! Kolllllg «IerSymphonieën. Hist. Hom.

t van Lodewijk van Beethoven. Deventer, 1882. 2 dln.

725 Reuter (Fritz) Gedroogde kruiden. Herinneringen uit miine leerjaren op het land. Leiden, 1800. 3 «||„. 8 J

'2Ü «ev.ngenissen. Le?dlrWig890krl,iden' Herinnerin^ "yne

'2' en Capuletti of £<»0°gde Me,klen''"iw's Monte.rhi

ls uailr Konstantinopel. Leiden, 1800.

'28 nissen. I.eiden,' isoo™8''0 k,"i'le", T"" ,rool»ke 'J Leiden, iRih.i. ' '"[lkruiden, Zijne Dooi iuil.iis|(ci lje.

730 T*~ —«• A,«.

*■» ïi.'ÜTVJLÏÏTiêS™1" °" T,ee moc"er*'

.32 /{„mer (J.jt Ken kind van vele gebeden. 1884.

, Losse schetsen en verhalen. Schiedam, 1880

734 Kmile of«**■ — A„,.

735 Rydberg (/ ictor), Chrusanteus. Amsterdam, 1881 2 dln

730 SZLf""m '**•— - -»«n