is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

757 MeVr°UW Wilhelmina Buehhofc Arnhem-

/..x Sluwe (Harriet HeecherJ, Dred. Haarlem en Sneek, 1857. 3 dln. 7513

, De Negerhut. Amsterdam.

r,. • 4. i » Ons Huis. Levensbeschouwingen van

Christopher Crowfield. Amsterdam. n

/61 Staart (A. C. E. Coke»), Kleine schetsen. Amsterdam.

762 Sr/r* 1>0 WapenS necr^ele«d- beiden.

763 Slia Un,Tn)' Pelefh- Naar het Duitsch door Cornelia Huxgens. Amsterdam, 1889.

iÖi . Veldpost. Amsterdam. 2 dln.

7":' Baaren. W»'!»'»- Vertaald door Maria va»

/06 Tautpkoeus (Montgomery), De Voorletters. Haarl., 1859. 2 dln.

707 Taylor {Georgt), Antinoüs in het Nederl. bewerkt door J van Ijoenen Martinet. Amsterdam, 1882.

/( S uu ,, , 1 C'yfia- Histor. roman uit de 16e eeuw. Uit het rtoogd. door J. van Loenen Martinet. Sneek, I 884. 2 dln.

/09 'hrburck Willem Norél. Amsterdam, 1889.

770 sKnm {T' M']' 1>e '°tg<'7allen van Hendrik Esmond.

"l » De Newcomes. Rotterdam. 2 deelen.

''" Schiedam ' l '>'oortcn'lof>'< en andere Schetsen.

, I)e Virginiëre. Schiedam. 2 dln. 774 Schiedam. 2 dln. ' 'ie9'hiedcnis VRn Artl,»r 1'endennis..

' 2 deelen ' kprmis <ler Üdell>eid. Rotterdam.

'7C , , ,, „ : Dt' lotgevallen van Filips op zijn weu door de wereld. Schiedam. 2 deelen. y

111 Toluloï (Graaf L-o), Katia. Amsterdam, 1886.