is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogus der bibliotheek van de vereeniging "De Vrije Gemeente"

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1079 Meyboom (Dr. H. U.), P. A. de Génestets Leekedichtjens. Groningen, 1894.

1080 a l, rr- , ,oQ, ' De Predikantsbetrekking. Een voordracht. Tiel, 1887.

1081 Michel (Louise), Mémoires. Paris, 1886.

1082 Muller (Christine), Plicht en roeping der vrouw. Arnhem.

1083 Multatuli. Bloemlezing door Heloize. Amsterdam, 1876.

1084 Nellie, Onze avonduurtjes. Groningen.

1085 Opvoeding (De alzijdige). Het Weeshuis te Prevost te Cempuis. Amsterdam, 1895.

108G Schelt,ma (C. 8 Adama van). Oom Toms levensgeschiedenis. Amsterdam, 1878.

1087 Sckellema Ez. (.1/. W.) Een nieuwe bundel schetsen. Amst., 1873.

1083 Steenmeijer (•/.) Brieven over de welsprekendheid. Devent.. 1875.

1089 Slökl (Ihl ene), Onze kleintjes, Causerieën voor de grooten. Haarlem, 188/. °

1091 Volksonderwijs (De Vereeniging) en haar werk. Brief aan een weitelenden Medestander. Haarlem, 1888.

1091 Voor het gezin. Schetsen en tafereelen. Amsterdam, 1880.

1092 Vosmaer (JIr. C.) Vlugmaren, 's Gravenhage, 1879.

10<'M188i ' v,u8maren. Eerste vervolg, 's Gravenhage

^'ll"maren- 1 weede vervolg, 's Gravenhage,

10,15 JVtignei (i' InUtum), Mtirchenerzühler, Bramine und Seher. otuttgart, 1X8.).

1096 Weddik (P. T. Lublink), Gcdachten-mozaick. Menschen- en levens-beschouwingen. Arnhem, 1858.

1097 Zuylen (Willem van i, Voordrachten. Amsterdam.