is toegevoegd aan uw favorieten.

Luide toernooien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die naderhand Goeverneur van de plaats is geworden, en bezorgden voor het overige hetgeen haar toekwam in Holland, dat zij na een getroffen huwelijk zonder veel moeite aan hun erfdeel komen, en zulks uit de Compagnies kas ontvangen konden."

«Hierdoor" — yaat Kolbe voort — «werd het land in een korte omwenteling van tijd zoo volkrijk, dat men genoodzaakt was verder te gaan, en na meer landen om te zien. Gelijk dan hierdoor de vier gemelde kolonies niet alleen haar wasdom hebben bekomen; maar men vindt nog in de meeste huizen dikmaals 10, 12 of 15 kinderen, die alle gezond en frisch zijn, waaruit' licht op te maken is, dat deze grenzen mettertijd verder uitgebreid zullen moeten worden ; en de Compagnie heeft zulks zonder twijfel reeds in overweging genomen, omdat zij het land van Terra du Na tal, tusschen Mossambique en de Kaap, ingelijks van de Lands-heeren of Hottentotschen koning voor 30 duizend guldens heeft gekocht."

De eerste kolonisten schijnen — volgens hem — goede en trouwe dienaren van de