Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

past. T)e kleermaker met zijn vrouw werden veroordeeld blootshoofds en op bloote knieën God en de Justitie om vergiffenis te bidden; en omdat zij zich hiertoe niet verstaan konden in de vesting opgesloten. Eindelijk deden zij het dan : de vrouw op raad van den man en met de ontboezeming: «daar helpt toch niets voor, in Godsnaam dan! 't schijnt wel, dat ik een openbare kabelgats-hoer haar eer toch moet geven die zij anders van niemand krijgen kan.'

Niets is aangenamer dan nu, om deze toestanden heen, de beschrijving te lezen van dit Kaapsche Arkadië. Een nauwkeurige beschrijving is het van rivieren, heuvels, lusthoven en openbare gebouwen, zooals noord- en zuidhollandsche dichters in die eeuw van hun dorpen plachten te geven, en van den beginne af gezet in het kader van een benijdenswaardige natuur.

Die natuur krijgt in de voorstelling van Peter Kolbe iets paradijs-achtigs.

«Ondertusschen" — luidt het in de hollandsche bewerking — »ondertusschen is dit groote land met hooge en groote bergen overal als opgevuld, welke meest uit opgehoopte en regels-

Sluiten