Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een Oranje-feest? Rampzalige heerlijkheid, heerlijke rampzaligheid, die hun apotheose kregen 1 in zijn schildering en in zijn schriftuur.

Slaap maar, slaap! »Wel is 't van steen zijn zoet! zei Michel Angelo. En indien de keerzij van menschelijke ellende, menschelijke illusie is en het leven altijd zichzelf herstelt door zijn tegendeel, — zoodat de povere kleine kinderen moedertje spelen tegenover de nog kleinere en de ernst van de kleine daad wel opweegt tegen den druk van het zwaarste lijden; — er zijn oogenblikken dat alleen de onbewustheid ^

de smart van de bewustheid heelt.

Dit zijn gedachten die opkomen als men den Slapenden Jongen ziet, en de Reizigers in den Spoortrein, en de Kinderen op den Stoel en de Kinderen met het Avondbrood, en ook het Wonderkastje waar voor het eerst in dat armoedige leven de Illusie zichtbaar gloren gaat.

Wat in het werk van die jaren de Vrouw met de Kat beduidt ? Zaagt ge ooit een schilderij waarin het leven van mensch en dier * elkaar zoo na zijn ; — waarin zoo een onbewustheid naarvoren dringt die het leven is ontdaan

Sluiten