is toegevoegd aan uw favorieten.

Luide toernooien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN GLANZEND MISVERSTAND

Over de Materialistische Opvatting van de Geschiedenis door Dr. G. W. Kernkamp.

Ik heb de rede van Dr. Kernkamp »Over de Materialistische Opvatting van de Geschiedenis" met genoegen gelezen.

Wie zou haar niet met genoegen lezen, waar zij als een zachte beek heenglijdt over zooveel stronkelige onderwerpen waar onze haastige voeten zoolang in geward hebben, waar zij werkelijk glanst van het genoegen van haar helderheid.

Wat hebben wij ons niet geplaagd — en als wij het ons zelf niet deden hoe plaagden anderen ons — met die hardtermige onverbiddelijkheid : welke gevolg, welke oorzaak heeten moet van dat tweetal, idee en materie, — en