is toegevoegd aan uw favorieten.

Luide toernooien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en onweerstaanbaar in hun werkingen, als welke ook ge noemen wilt. Zijn gestalte is de schrik en de bewondering geworden en gebleven van alle aarde-schepsels. Onderworpen of geleid regeert hij wezenlijk alle aardsche verschijnselen tot doeleinden, vreemder en verderstrekkend dan eenig aardsch schepsel zich denken kan. En de verborgenheid van het heelal-leven heeft hij ingezien zóó dat ze geen angst en donkerheid, maar dat gevoel van gelukkige afhankelijkheid in hem heeft achtergelaten dat bij tegenspoed zich in vertrouwen op het goede leven omzet, en het onmogelijke mogelijk doet worden als hij in oogenblikken van hoogste wijding zeker weet een dienaar van het Levenzelf te zijn, zeker weet dat de Wil van het Leven nu in hem spreekt.

Dit geheele wonderlijke wezen dat in zijn fijnste gewaarwordingen met de uitersten van het heelal gemeenzaam schijnt en door de onsterfelijkheid van zijn daden de tijden opheft, zoodat de gedachte niet kan opkomen dat dit lichaam alleen zou bestaan zulk een kleinen tijd in zulk een kleine ruimte, — dit wezen