Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd, dit weet elk en kan er den voortgang in bewonderen van dat eene streven: het Bewustzijn dat het Andere beheerscht.

III

In het vorige, mijn vriend, werd het ons duidelijk hoezeer het menschelijk bewustzijn een beheerschende macht in het leven is. Te^elijkertijd zagen we, in het overzicht van erebeurtenissen dat diende om ons dit te doen blijken, wat de groote daad van de Europeërs geweest is, de ontdekking van de Persoonlijkheid. De persoonlijke verhouding was de cel waaruit zich naaronder en naarboven het reusachtige lichaam van de Feodaliteit ontwikkelde, een bondgenootschap waarin elk tegelijk beschermer en beschermde was. Hoewel aan grieksche en joodsche en keizerlijk-, zoowel als burgerlijkromeinsche vormen verwant en verbonden,waren al de gestalten van dit leven europeesch, vol van de groeikracht van in Europa wortelende volken, dringend tot ordening naar een beginsel dat hun eigen was. Uit hun eigen éene beginsel, de persoonlijke verhouding, hebben, met de bouw-

Sluiten