is toegevoegd aan uw favorieten.

Luide toernooien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer die vorstelijkheid tegenover de geheele wereld waarop Amsterdam eertijds prat mocht gaan. Maar de opgaaf een groote bevolking van bijeen-wonende Europeërs, — want tot het Europeërschap uitgebreid en niet tot het Amsterdammerschap beperkt gebleven, voelt men zich in onzen tijd, — zulk een bevolking te zijn, zulk een bevolking te besturen, is een opgaaf, niet zooals vroeger van plaatselijke, maar van europeesche beteekenis.

Vroeger mocht naar wetten en keuren geregeerd worden, alleen eigen aan de plaats waar men woonde. Landswetten, hoe langer hoe meer met die van andere volken in 't gelijk gebracht, besturen ons nu. Stedelijke eigenaardige grootheid was het die de Stad zocht. Stedelijke trots werd in haar Raadhuis uitgedrukt. Een deugdelijk ingerichte stadsgemeenschap van tegenwoordig is van algemeene, van europeesche beteekenis.

Het is dus niet op gronden als de volgende indien wij wenschen dat het Paleis weer Raadhuis wordt.

Niet op dezen: dat den Raad van Amster-