is toegevoegd aan uw favorieten.

Luide toernooien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dam een weidsche woning past. Niet op dezen: dat het volk van Amsterdam recht heeft op het kapitool van zijn voorvaders en op een Gemeenschapshuis van aanzienlijk voorkomen.

Maar dit is de grond en reden waarom naar onze meening de teruggave van het Raadhuis niet langer mag uitgesteld: dat zóó schaamteloos sollen met het schoonste monument dat in een stad aanwezig is een schande is voor het stadsbestuur.

Die gedachte bewoog mij toen ik daar op dien toren stond, en »Hoe eer hoe beter!" zei ik.

»Hoe eer hoe beter!" dacht ik toen ik naar beneden klom, en naar het Paleis ging. De waarheid is dat ik, die vijf-en-twintig jaar in Amsterdam woonde, het inwendige van dat gebouw nooit had gezien. «Schaamteloos sollen" waren de woorden waarmee ik uitdrukking gaf aan het feit dat het schoonste monument van deze stad driehonderdzestig dagen van het jaar als een doode romp aan den Dam stond, om de vijf overige, bewoond te worden ? — neen, tot herberg te dienen