is toegevoegd aan uw favorieten.

Luide toernooien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor den rompslomp van een hof in reisdrukte; — maar vrees voor de ervaring van schaamteloozer sollen had mij altijd weerhouden van er in te gaan.

Dagelijks was ik van kind af er langs gekomen. Gesloten vensters, een verlaten plein, schildwachten tot afwering van straatjongens op de klinkers, wachtaflossingen door aan- en af-marcheerende soldaten als ik uit school kwam.

En dat was het Raadhuis aan den Dam waar ik trotsch op was. Dat het Paleis werd — ik had het op school geleerd — was gebeurd onder Lodewijk Napoleon. Het feit van de fransche overheersching stond daar, vrijwillig bestendigd door een Raad en een Vorstenhuis.

Ik wist toen nog niet dat dit schoonste gesticht innerlijk verwoest was en met meubelen Style Empire fraaigemaakt door dienzelfden broer van Napoleon — Napoleon zelf als overwinnend Cesar op een uurwerk — en dat de leden van dit vaderlandsch Vorstenhuis de zelfbeheersching zoo ver dreven dat zij, ondanks noodzakelijke walging, niet weigerden vijf dagen van elk jaar tusschen die overblijfselen van